پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

در شناسنامه دوجنسي ها، تغيير جنسيت ثبت نمي شود
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1386/09/09
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

مدتي است كه جراحي هاي تغيير جنسيت در افراد دو جنسيتي بيشتر شده است و مشكلات آنها با اين روش تا حدي حل مي شود. تازگي ها مدير كل ثبت احوال استان تهران اعلام كرده كه در شناسنامه جديد دوجنسي‌ها، تغيير جنسيت آنها ثبت نمي‌شود. سيد احمد قشمي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفته است طي 01 سال گذشته فقط براي 3 فرد دوجنسي در تهران شناسنامه صادر شده است و براي صدور شناسنامه اينگونه افراد حتما بايد پزشكي قانوني تغيير جنسيت آنها را تاييد و دادگاه هم حكم لازم براي صدور مجدد شناسنامه را صادر كند كه البته در صفحه توضيحات شناسنامه جديد اين افراد فقط تغيير نام ثبت مي‌شود و حتي جزئيات تغيير نام كه از چه نامي به چه نامي تغيير كرده است، در شناسنامه جديد ذكر نمي‌شود. به گفته قشمي در صورت حكم دادگاه، ثبت احوال هيچ مشكلي در خصوص صدور مجدد شناسنامه براي دوجنسي‌ها ندارد
..

.....

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي