پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت
بخش های عمومی

 آگهي
-->

  صفحه نخست | انجمن هاي بحث و گفتگو | تلكس خبري | مقالات | اطلاعات دارويي

  ارتباط با ما | راهنما | وبلاگ مديريت | درباره مدير سايت

     
 

پايگاه های سلامت

 سلامت قلب و عروق
 روانشناسی و سلامت روان
 فشارخون بالا
 دیابت
 بیماریهای دستگاه گوارش
 التهاب مفصل
 سلامت استخوان
 کمردرد
 چربی بالای خون
 آسم و آلرژی
 سرطان پستان
 بارداری و تنظیم خانواده
 ناتوانی جنسی
 تشنج و صرع
 چاقی لاغری
 تغذیه سالم
 طب ورزشی
 سرطان
 پوست و زیبائی
 اعتیاد-دخانیات-الکل
 حاملگی های ناموفق- ناباروری
 سلامت جنسی
 سلامت زنان
 کودکان- والدین
 سلامت مردان
 درمانگاه
 طب مکمل
 
 آگهي
پــروبـيــوتيك ها
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1386/08/30
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

بـراي آشنـايي بـا پــروبـيــوتيك ها نخست لازم است با فلور روده و
نقش آن در سلامت انسان آشنا شويد.

 

فـلور روده(gut flora): شامـل ميـكرو ارگـانيـسـم هـايي است كه بطور طبيعي در مجاري گوارشي، بصورت همزيستي مسالمت آميـز، زنـدگي كـرده و در سـلامـت انسـان و يــا مـيزبان نقش دارند. درون دسـتـگاه گـوارش هـمـه جانوران اين فلور روده اي وجـود دارد. جانورانی که کاملا در شرایط بـدون بـاکـتری پرورش می یابند، بیش از جانوران عادی که  فـلور روده  آنـهـا شـکــل گـرفـتـه اســت، آسیب پـذیـرتر هســتند. ترکیب فلور روده  هـر جانور، ویـژه ی هـمان جـانـور است.


 

كل بدن يك انسان بطور ميانگين از 14^10 (10 به توان 14 معادل 100 تريليون) سلول تشكيل يافته است. شمار ميكروارگانيزمهاي موجود در روده 10 برابر كل سلولهاي بدن فرد ميباشد. باكتري ها بخش عمده فلور روده را به خود اختصاص داده اند، بطوري كه 35 تا 50 درصد قولون (روده بزرگ) از باكتري ها تشكيل يافته است. 60 درصد توده مدفوع را باكتريها تشكيل ميدهند. چيزي حدود 300 تا 1000 گونه ميكروارگانيسم مختلف در روده ها زيست ميكنند. مخمرها نيز بخش كوچكي از اين فلور را به خود اختصاص داده اند. 400 تا 800 گونه باكتري در روده ها بسر ميبرند. عمده باكتريهاي روده كوچك "گرم مثبت" هستند، اما باكتريهاي روده بزرگ "گرم منفي" ميباشند. روده بزرگ از لحاظ متابوليكي يكي از فعالترين عضوهاي بدن بشمار مي آيد. بخش هاي ابتدايي قولون مسئول تخمير كربوهيدراتها و بخشهاي انتهايي وظيفه شكستن پروتئين ها و اسيدهاي آمينه را بعهده دارند. 99 درصد باكتريهاي روده غير هوازي ميباشند، و در روده كور(cecum) باكتريهاي هوازي بيشترين تراكم را دارند. روده بزرگ حاوي باكتريهاي مضر نيز ميباشد، اما ميزان باكتريهاي مفيد بايستي حداقل 85 درصد كل ميكروارگانيسمهاي روده را تشكيل بدهند، تا سلامت ميزبان تضمين شود.

 

 

 

 

 

 

 

باكتري هاي سودمند روده عمدتاً از جنس Bacteroides, Clostridium, FusobacteriumEubacterium, Ruminococcus, Peptococcus, Peptostreptococcus, Bifidobacterium, Escherichia , Lactobacillus ميباشد. باكتروئيد ها (Bacteroides) به تنهايي 30 درصد كل باكتريهاي روده را تشكيل ميدهند.

 

تنـهـا مـخـمـرهـاي مـوجـود در روده هـا شـامـل كـانـديـدا (Candida)   و سـاكـارومــــيس (Saccharomyces) ميباشند.

 

نقش هاي مهم فلور طبيعي روده:

 

1-تخمير و جذب كربوهيدراتها: بدون فلور روده، بدن انسان قادر به شكستن برخي كربوهيدراتها نيست. كربوهيدراتهايي كه بدن بدون ياري فلور روده قادر به هضم آنها نيست شامل نشاسته ها، فيبرها، اوليگوساكاريدها، قندها (لاكتوز)، الكل ها و پروتئينها ميباشد. اين خاصيت فلور روده به خاطر توليد آنزيم هايي است كه قادر به شكستن پلي ساكاريد ها ميباشند.

 

2-باكتري ها كربوهيدراتهاي تخمير شده را به اسيدهاي چرب كوتاه زنجير و يا (SCFAs) (عمدتاً استات، بوتيرات و پروپيونات) و همچنين گازهاي CO2، متان و هيدروژن تبديل ميكنند.(SCFAs) ميتوانند به عنوان يك منبع غذايي و انرژي براي ميزبان مورد استفاده قرار گيرند.(SCFAs) در افزايش جذب آب توسط روده، كاهش تعداد باكتريهاي زيانبار، افزايش رشد سلولهاي روده اي، افزايش تكثير باكتريهاي مفيد روده، كنترل تكثير و تمايز سلولهاي اپي تليال روده نقش دارند.

 

3-يك تخمير نه چندان مطلوب ديگر نيز در روده روي ميدهد، كه پروتئين هايي نظير آنزيمها، سلولهاي  باكتري ها و ميزبان مرده، كلاژن و الاستين (موجود در غذا) را شكسته و توليد سم ميكند. اين سم سرطانزا ميباشد، از اينرو توصيه ميشود رژيم غذايي كم پروتئين باشد.

 

4-سركوب رشد باكتري هاي بيماريزا: فلور روده با ايجاد رقابت از رشد و تكثير باكتري هاي مضر و مخمرها جلوگيري بعمل مي آورند. باكتري هاي نافع روده با رقابت بر سر مواد غذايي و محلهاي اتصال به اپي تليوم از رشد باكتري هاي مضر جلوگيري ميكنند. همچنين فلور روده توليد باكتريوسين (bacteriocin) ميكند، كه باعث كشته شدن ميكروبهاي مضر ميگردد. فرآيند تخمير نيز با توليد اسيدهاي چرب، باعث كاهش ph قولون گرديده و همين امر از تكثير باكتريهاي مضر ممانعت بعمل مي آورد.

 

5-تكامل سيستم ايمني: فلور روده تاثير پويا و مداومي بروي سيستم ايمني بدن انسان  دارد. باكتريها بافت لنفاوي مخاط روده را تحريك به توليد آنتي بادي ها عليه عوامل بيماريزا ميكنند. به مجرد اينكه نوزاد متولد ميشود، باكتري ها شروع به ايجاد كولوني در مجراي گوارش ميكنند. نوزادان باكتري ها را از مادر و سپس از مواد غذايي كسب ميكنند. نخستين باكتري هايي كه در روده مستقر ميشوند،بروي پاسخ ايمني تاثير گذار بوده و آن را مساعد بقاي خود و نامساعد براي گونه هاي رقيب ميكنند.

بنابراين نخستين كولوني باكتريها تعيين كننده فلور دائمي مادام العمر شخص ميباشد. باكتري هاي مفيد فلور روده با تغيير گيرنده هاي سطحي خود، با تقليد از سلولهاي ميزبان، از هجوم پاسخ ايمني عليه خودشان جلوگيري ميكنند.

 

6-جلوگيري از آلرژي ها: افرادي كه دچار آلرژي هستند، داراي تركيب فلور روده اي متفاوتي نسبت به افرادي كه دچار آلرژي نميشوند، هستند. فلور روده با تحريك سيستم ايمني به آن مي آموزد كه چگونه به آنتي ژنها پاسخ دهد. فقدان اين باكتري ها در دوران نوزادي و كودكي به سيستم ايمني ناكارآمد در فرد منجر ميشود، بطوري كه سيستم ايمني به آنتي ژنها پاسخ شديد ميدهد.

 آگهي

از سوي ديگر تفاوتها در فلور روده ميتواند نتيجه آلرژي ها باشد و نه علت آنها.

 

7-باكتريها و (SCFAs) از بروز بيماريهاي التهابي روده ممانعت بعمل مي آورند.

 

8-كمك به جذب ويتامينها و مواد معدني (آهن، كلسيم و منيزيوم).

 

9-ساخت ويتامنيهاي گروه B و ويتامين K.

 

10-افزايش جذب و ذخيره ليپيدها.

 

11-بر اساس آخرين تحقيقات بعمل آمده، باكتري هاي روده اي نقش مهمي در تعديل وزن بدن دارند. روده افراد چاق حاوي باكتري هاي بيشتري، كه در استخراج كالري از غذا كارا تر هستند، ميباشد.

 

12-ساخت برخي آنزيمها، خنثي كردن مواد سمي، كمك به كاهش كلسترول، ساخت مواد آنتي باكتريال و ضد قارچ، جلوگيري از مسموميت ها و اسهال هاي حاد، افزايش مواد ضد ميكروبي فعال عليه هليكو باكترپيلوري (عامل زخم معده) از ديگر كاركردهاي فلور روده ميباشند.

 

تاثير آنتي بيوتيك ها بر روي فلور روده:

 

از آنجايي كه باكتري ها نقش مهمي در سلامتي ميزبان ايفا ميكنند، ايجاد تغيير در تعادل و سطوح آنها بروي سلامتي و توان هضم مواد غذايي ميزبان تاثير گذار است. آنتي بيوتيكها يا بصورت مستقيم (دارو) و يا بصورت مصرف فرآورده هاي گوشتي، وارد بدن ميگردند. آنتي بيوتيك ها ميتوانند ايجاد اسهال (با تحريك روده) كرده و با اعمال تغيير در فلور روده زمينه رشد باكتري هاي بيماريزا را فراهم آورند. يكي ديگر از عوارض مصرف آنتي بيوتيكها افزايش تعداد باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك است، كه وقتي به بدن حمله ور ميشوند درمان آنها به كمك آنتي بيوتيك ها دشوار تر ميشود (مقاومت باكتريايي). همچنين كاهش سطوح فلور روده توان تخمير كربوهيدراتها و متابوليزه كردن اسيدهاي صفراوي را كاهش داده و ميتواند ايجاد اسهال كند. كربوهيدراتهاي شكسته نشده آب زيادي جذب كرده و ايجاد اسهال ميكنند. همچنين خاصيت بازدارندگي رشد باكتري هاي مضر متوقف ميشود. و در آخر اينكه مصرف آنتي بيوتيك نياز فرد را به مصرف ويتامين ها افزايش ميدهد.

 


هشدار: افزايش نفوذپذيري مخاط روده و يا سوراخ شدن آن سبب عبور فلور روده از مخاط روده و گسترش آن در بدن ميگردد. كه ميتواند به عفونت شديد و يا مرگ بيانجامد.

 

(DYSBIOSIS): عبارت است از بر هم خوردن توازن باكتريهاي روده. عوامل موثر بر فلور روده شامل موارد زير ميباشد:

 

1-مصرف آنتي بيوتيك ها و استروئيدها.

 

2-افزايش اسيديته سيستم گوارش(به علت استرس،كم خوابي و يا رژيم بد غذايي)

 

3-اسهال و يبوست.

 

4-مصرف زياد قند و شكر و فرآورده هاي (غلات)  بدون سبوس.

 

5-مصرف الكل.

 

6-فلوريد سديم و كلر موجود در آب لوله كشي شهري.

 

7-استفاده از صابونهاي آنتي باكتريال، در معرض مواد سمي بودن، پرتو درماني، استرس، مصرف قرصهاي ضد بارداري و اكثر داروها، و بيماريها.

 

علايم خارج شدن توازن باكتريهاي روده:

 

علاوه بر مختل شدن وظايف فلور ميتواند باعث: نشانگان روده تحريك پذير، آكنه، آلرژي غذايي، خستگي مفرط، افسردگي، رشد زياد كانديدا(CANDIDA)، نفخ، افزايش گاز روده، سردرد، بوي بد دهان، سوء جذب، يبوست وافزايش مسموميت ها گردد.

 


پروبيوتيك ها(PROBIOTICS):

 

پروبيوتيك يك واژه لاتين به معني "براي زندگي" است. پروبيوتيك ها ميكروارگانيسم هاي زنده اي هستند كه حاوي باكتريهاي و مخمرهاي سودمند ميباشند. باكتري لاكتيك اسيد(LACTIC ACID BACTERIA/LAB) مهمترين باكتري بكار رفته در لبنيات تخميري ميباشد. اين باكتريها قادر به تبديل قندها (شامل لاكتوز) و ساير كربوهيدراتها به لاكتيك اسيد ميباشند. طعم ترش لبنيات تخمير شده نظير ماست نيز به همين خاطر است. همچنين لاكتيك اسيد به عنوان يك نگهدارنده از فساد فرآورده هاي لبني جلوگيري ميكند.


 

پروبيوتيك ها با ايجاد يك كولوني موقت جايگزين فلور طبيعي تخليه شده ميشوند تا فلور طبيعي مجددا بتواند به توازان برسد. در واقع پروبيوتيكها باعث بهبود تعادل ميكروبي روده ميشوند.

 

پروبيوتيك هاي رايج شامل گونه هاي مختلف باكتريهاي بيفيدوباكتريوم (Bifidobacterium) و لاكتوباسيلوس (Lactobacillus) و همچنين مخمر (Saccharomyces boulardii)  ميباشند.

 

منافع مصرف پروبيوتيك ها:

 

1-كاهش مقاومت لاكتوز. چراكه (LAB) باعث تبديل لاكتوز به اسيد لاكتيك ميگردد.


 

2-جلوگيري از سرطان قولون، روده كوچك، كبد و پستان.

 

3-كاهش كلسترول خون و ميزان جذب آن از روده (با تجزيه صفرا در روده)

 

4-كاهش فشار خون.

 

5-بهبود و تقويت سيستم ايمني و جلوگيري از عفونت ها.

 

6-درمان و پيشگيري از اسهال حاد.

 

7-كاهش التهابات روده اي.

 

8-كاهش آلرژي غذايي و يا اگزما در كودكان.

 

9-بهبود جذب مواد معدني و ويتامينها.

 

10-بهبود علايم نشانگان روده تحريك پذير و كوليت(ورم مخاط روده بزرگ)

 

11-جلوگيري از رشد و تكثير باكتري هاي مضر.

 

12-درمان و پيشگيري ازعفونتهاي مخمري مهبل، اسهال مرتبط با مصرف آنتي بيوتيك ها، آفت دهان، پوسيدگي دندانها، ورم مهبل(واژينيت)، پاي ورزشكاران، عفونتهاي قارچي، برفك(كانديدياز دهاني).

 

13-بهبود عمل گوارش و جذب مواد غذايي.

 

14-كمك به ساخت ويتامينهاي گروه B و K.

 

اشكال پروبيوتيك ها:

 

 

 

 

 

 

 

1-به صورت مكملهاي غذايي كه به اشكال پودر، شربت و يا قرص عرضه ميگردد.

 

2-مواد غذايي غني شده با پروبيوتيك ها. اگر در توليد هرگونه فرآورده لبني تخميري همچون ماست، از باكتريهاي پروبيوتيكي استفاده شود، محصول حاصل را پروبيوتيك مي نامند.

 

نكات مهم در رابطه با پروبيوتيك ها:

 

1-اثربخشي آنها تا زماني ادامه مي يابد كه پروبيوتيك مصرف گردد.

 

2-مكملهاي غذايي به صورت قرص بايستي حتما داراي روكش محافظ باشند، تا باكتريهاي مفيد، حين عبور از معده، در اسيد معده از بين نروند.

 

3-فرآروده هاي لبني بهترين حامل براي پروبيوتيك ها محسوب ميگردند.

 

4-موز، عسل، مارچوبه، كنگر فرنگي، سير و پياز پروبيوتيك هاي طبيعي ميباشند. اما براي اثر بخشي بايستي مقادير زيادي از آنها مصرف گردد.

 

5-مكملهاي غذايي پروبيوتيك بايستي از مقادير كافي باكتريهاي مفيد برخوردار باشند.

 

6-افرادي كه آنتي بيوتيك مصرف ميكنند،دچار اسهال، عفونت مخمري مهبل و يا دچار سوء تغذيه ميباشند، در اولويت مصرف پروبيوتيك ها قرار دارند.

 

7-استارتر (باكتري) ماست(Lactobacillus bulgaricus) ، پروبيوتيك محسوب نميگردد.

 

8-مصرف مكملهاي پروبيوتيك به غير از زنان باردار و شيرده، براي همه افراد مجاز است.

 


پري بيوتيكها(PREBIOTICS):

 

در لغت به معني "پيش نياز زندگي" است. تركيبات غذايي غير قابل هضمي ميباشند ، كه بطور سود مندانه اي بروي سلامتي ميزبان اثرگذار هستند. پري بيوتيك ها با تحريك گزينشي رشد و فعاليت يك يا چند باكتري در روده بزرگ، در نهايت به بهبود سلامت ميزبان مي انجامند. معمولاً باعث افزايش رشد و فعاليت باكتري لاكتيك اسيد و بيفيدوباكتريا (BIFIDOBACTERIA) ميشوند.

 

كربوهيدراتها (اوليگوساكاريدها) نظير (آرتيشو) كنگر فرنگي (حاوي اينولين است)، جو دوسر خام، جو و گندم سبوس دار از جمله پري بيوتيك ها ميباشند.

 

نكته:اوليگوساكاريدهاي موجود در شير مادر نقش مهمي را در توسعه و تكامل سيستم ايمني نوزادان ايفا ميكنند.

 

نكته:مصرف تركيبي پري بيوتيك ها و پروبيوتيك ها (SYNBIOTIC) ناميده ميگردد.

 

مردمان
.

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي
 

 اخبار پزشکی عمومی
   افزودنی های موجود در غذاهای آماده ، ناراحتی معده را به دنبال دارند
   كودكان باهوش‌تر در آينده گياهخوار مي شوند
   مصرف زرشک براي کبد مفيد است
   زياده‌روي در خوردن شكلات ممنوع
   دانه «خار مريم» در پيشگيري از افسردگي پيشگيري موثر است
   نقش پر اهمیت برنج در سلامت قلب و جلوگیری از حمله های قلبی
   عصاره موسير داراي اثرات ضد قارچي است
   هشدار درباره زیتون سیاه
   مصرف سیر کهنه می تواند به کاهش فشار خون بالا کمک کند
   مصرف چاي بعد از 50 سالگي خطر آرتروز در زنان را افزايش مي‌دهد
   خبرهای بيشتر

اعلانات مدير سايت

 
 آگهي

 
اخبار کوتاه
 
ارسال مقالات
ايران سلامت را صفحه خانگي خود کنيد
ایران سلامت را جز علايق خود بدانيد
تبليغات در سايت
خدمات وب در ايران سلامت

  صفحه نخست | انجمن هاي بحث و گفتگو | تلكس خبري | مقالات | اطلاعات دارويي

  ارتباط با ما | راهنما | وبلاگ مديريت | درباره مدير سايت

Copyright 1383-4 iransalamat.com , All rights reserved
استفاده از مطالب ، فقط با ذکر کامل منبع سايت مجاز مي باشد.
هرگونه تقليد و برداشت از طرح و قالب اين سايت ممنوع است و پيگرد قانونی دارد
 آگهي