پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

كاهو و بوي بد سير
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1386/06/01
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

مزده به كساني كه به خوردن شير علاقه زيادي دارند..ولي معذوريت هاي اجتمائي آنها را از خوردن اين سبزي مفيد و همه كاره محروم كرده است. اكرم منتظران يك كارشناس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي..

گفت: خوردن كاهو به علت داشتن كلروفيل..

بوي بد سير را ازبين ميبرد.. وي با اشاره به كه سير گياهي پنج غده اي و شبيه به پياز با بو وطعم تند است.. كه به صورت خام پخته و يا ترشي مصرف ميشود.

 آگهي

. افزود: اين گياه داراي فسفر.

. كلسيم و ويتامين بوده و داراي تركيبي از دسته گشاد كننده هاي عروقي است... منتظران در پايان گفت: افراد ميتوانند براي بوي سير نيز يك يا دو دانه قهوه بو دادهرا چن دقيقه جويده و فرو دهند.

.
روزنامه همشهري

.

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي