پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

مرگ زنان به دليل سقط جنين
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1386/02/03
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

سازمان جهاني بهداشت هشدار‌ ‌داد  19 ميليون سقط جنين نامطمئن در هر سال منجر به مرگ 68 هزار زن در جهان‌ ‌مي‌شود. سازمان جهاني بهداشت در گزارش جديد خود‌ ‌اعلام كرد كه حدود 19 ميليون مورد از سقط جنين‌هاي نامطمئن و خطرناك سالانه در جهان‌ ‌اتفاق مي‌افتد كه منجر به مرگ حدود 68 هزار زن مي‌شود، اما با اين حال دولت‌ها هنوز‌ ‌هم به بهداشت مسايل جنسي و توليد مثلي توجه لازم و كافي را ندارند‌.

 

 ‌سازمان جهاني بهداشت در‌ ‌بيانيه‌اي در اين باره هشدار داد كه با به تاخير افتادن زمان ازدواج، فرصت‌هاي‌ ‌بيشتري براي روابط جنسي پيش از ازدواج پيدا مي‌شود، كه در نتيجه آن نرخ بارداري‌هاي‌ ‌ناخواسته، سقط‌هاي ناسالم و خطرناك و نيز درصد ابتلا به بيماري‌هاي مقاربتي در جهان‌ ‌رو به افزايش دارد‌. ‌ اين سازمان اعلام كرد كه شرح اولين‌ ‌مطالعات جهاني در زمينه بهداشت مسايل جنسي و توليد مثلي در مجله پزشكي لانست منتشر‌ ‌خواهد شد‌.

 

 ‌اين پژوهش كه با هماهنگي سازمان جهاني‌ ‌بهداشت صورت گرفته نشان مي‌دهد كه ميزان ناتواني و مرگ و مير زودهنگام به دليل‌ ‌مشكلات بهداشتي در مسايل جنسي و توليدمثلي در جهان زياد و همچنان رو به افزايش است‌.

‌در اين گزارش آمده است كه بيش از نيم‌ ‌ميليون زن سالانه در جهان به دليل مشكلات و ناراحتي‌هاي ناشي از بارداري و وضع حمل‌ ‌جان خود را از دست مي‌دهند و علاوه بر اين تقريبا 80 ميليون زن در سال با‌ ‌بارداري‌هاي ناخواسته مواجه مي‌شوند كه از اين تعداد 45 ميليون مورد از اين‌ ‌بارداري‌هاي ناخواسته به سقط جنين ختم مي‌شود‌.

 

‌ اين بررسي‌ها همچنين نشان مي‌دهد كه‌ ‌دسترسي به راههاي جلوگيري از بارداري در سراسر دنيا افزايش يافته است، اما هنوز‌ ‌تقريبا 120 ميليون زوج در جهان وجود دارند كه به ابزار جلوگيري كه به آنها نياز‌ ‌دارند و مايل به استفاده از آن‌ها هستند، دسترسي ندارند
....

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي