پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

بی‌اشتهایی‌های عصبی منشا زیستی دارد
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1386/01/16
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

بنا به گفته دكتر آلن كاپلن، متخصص اختلال‌های تغذیه از دانشگاه تورنتو كانادا، پژوهش‌ها نشان می‌دهد: عامل بی‌اشتهایی‌های عصبی منشا زیستی دارد نه رفتار‌های اجتماعی.
  
 
 
 
 
  
 
 بنا به گفته دكتر آلن كاپلن، متخصص اختلال‌های تغذیه از دانشگاه تورنتو كانادا، پژوهش‌ها نشان می‌دهد: عامل بی‌اشتهایی‌های عصبی منشا زیستی دارد نه رفتار‌های اجتماعی.
كاپلن با رد این ادعا كه مشكلات و مسایل خانوادگی از جمله دلایل بروز اختلا‌ل‌های غذایی است، اظهار كرد: فشارهای اجتماعی ممكن است زمینه اختلال‌های تغذیه را به شكل ژنتیكی در فرد ایجاد كند اما عامل اصلی آن نیست.
وی با اشاره به این كه دخیل دانستن عوامل اجتماعی در سوءتغذیه فرد بی‌حرمتی به خانواده تلقی می‌شود، ادامه داد: چنین برداشت‌هایی یعنی تقصیر را به گردن دیگران انداختن. فردی كه نداند علت سوءتغذیه‌اش ناشی از رفتارهای غذایی بد او است مطمئنا خانواده و اجتماع را عامل و مسؤول می‌داند.

 
 
 
   خبرگزارى ايسنا 

.....

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي