پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

آمپول «ترامادول» فقط در بيمارستان ها
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1386/01/09
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

ايسنا: وزارت بهداشت در اطلاعيه اي اعلام كرد: با توجه به گزارشات واصله در مورد بروز عوارض جانبي خطرناك ناشي از تجويز و مصرف بسيار زياد شكل تزريقي «ترامادول»، شركت هاي پخش موظف شدند توزيع آمپول ترامادول را فقط به بيمارستان ها محدود كنند.وزارت بهداشت از كليه پزشكان خواسته است از تجويز آمپول ترامادول براي بيماران سرپايي خودداري كرده و جهت كنترل عوارض جانبي احتمالي ناشي از تجويز ترامادول و مصرف آن فقط به بيمارستان و مراكز درمانگاهي مجهز به امكانات احياء بيماران محدود شود.
...

.....

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي