پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

ترامادول جزء داروهاي مجاز نيست
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1386/01/09
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

داروي " ترامادول " جزء ليست داروهاي OTC ايران نيست، با اين حال به دليل خاصيت نشئه آور اين دارو، آمار مصرف آن دربين جوانان ايراني رو به افزايش است.

 

 " رامتين فرخي پندار " داروساز ضمن بيان مطلب فوق افزود : داروي ترامادول از دسته ضد دردهاي اوپيوئيدي است که جهت تسکين دردهاي متوسط تا شديد به کار مي رود.
وي يبوست و تضعيف سيستم تنفسي را از عوارض اين دارو برشمرد و افزود : اين دارو در مواردي نيز توهم و گيجي را به وجود مي آورد؛ همچنين مي تواند اثرات داروي ضد انعقادي همچون وارفارين را تحت تاثير قرار دهد.
فرخي پندار اظهار داشت : اين دارو مي تواند باعث وابستگي به ديگر مشتقات اوپيوئيدي شود که طبق اعلام کميته ايمني داروي انگليس (Safety of medicine comette) درمان اين وابستگي از 10 روز تا 49 روز، با توجه به مقدار و مدت مصرف به طول مي انجامد.
براساس گزارشات کميته مزبور، هيچ کدام از متخصصين جراحي و بيهوشي نبايد از داروي ترامادول حين بيهوشي و جراحي استفاده کنند.


لازم به ذکر است ، ترامادول دارويي است با نام شيميايي ترامادول هيدروکلرايد که به شکل هاي آمپول ، قرص و کپسول هاي 50 تا 100 ميلي گرمي و با نام تجاري بيومادول ، ترامادول و آمادول در بازارهاي دارويي ايران موجود است

 
.....

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي