پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

ترامادول و عوارض آن
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1386/01/09
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

به اطلاع كليه همكاران محترم می رساند به دنبال ورود داروی ترامادول به بازار دارويی ايران، تعداد 67 مورد گزارش عارضه دارويی (24 مورد مرد و 43 مورد زن) در فاصله تير ماه 1381 الی تير ماه 1382 به مركز ADR ايران ارسال شده است. در ميان عوارض گزارش شده، تهوع و استفراغ شديد(43 مورد)، سرگيجه (17 مورد) و‌ كاهش فشار خون (11 مورد) بيشترين موارد را به خود اختصاص می دهد. از ساير عوارض می توان به مواردی نظير اختلالات تنفسی (11مورد)، ‌تشنج (2 مورد) و آنافيلاكسی (2 مورد) اشاره نمود. روش مصرف دارو در 82% موارد به صورت تزريق عضلانی و در 4% موارد به صورت تزريق وريدی بوده است.
ترامادول يك داروی ضد درد صناعی است كه اختصاصاً برروی رسپتوراپيوئيدی  اثر آگونيستی دارد و علاوه بر اين از باز جذب سروتونين و نوراپی نفرين جلوگيری می كند.

اين دارو به صورت خوراكی يا تزريقی در دردهای نسبتاً شديد حاد يا مزمن از قبيل دردهای بعد از عمل جراحی و دردهای سرطانی استفاده می شود. شايعترين عوارض ناشی از اين دارو شامل عوارض سيستم عصبی (سردرد و سرگيجه، تحريك CNS ، افسردگی و تشنج خصوصاً در انواع تزريق وريدی ) و عوارض گوارشی از جمله تهوع و استفراغ و يبوست می باشد. از عوارض ديگر اين دارو می توان به دپرسيون تنفسي، واكنش های حساسيتي،‌ كاهش يا افزايش فشار خون، اختلالات ادراری و اختلال در قاعدگی اشاره نمود.
با توجه به افزايش مصرف اين فرآورده در كشور ما، از همكاران محترم درخواست می شود به نكات زير توجه فرمايند:
1-از جمله مهمترين و شايعترين عوارض جانبی ترامادول، تهوع و استفراغ می باشد كه غالباً می توان با تزريق آهسته دارو از آن جلوگيری كرد.
2-از تزريق وريدی سريع اين فرآورده جدا خودداری نماييد. تزريق وريدی اين دارو بايد حداقل طی 3-2 دقيقه يا به صورت انفوزيون انجام گيرد.


3-به طور كلی دپرسيون تنفسی ايجاد شده توسط ترامادول كمتر از مرفين است ولی در بيمارانی كه اين دارو را به طور تزريقی دريافت می كنند، احتمال بروز دپرسيون تنفسی وجود دارد.
4-خطر بروز تشنج در اثر مصرف همزمان ترامادول با مهار كننده های بازجذب سروتونين (SSRIs) ، ضد افسردگی های سه حلقه ای (TCAs) ، مهار كننده های مونو آمينو اكسيداز (MAOIs)و ساير اپيوئيدها افزايش می يابد. توصيه می شود تا 2 هفته بعد از قطع مصرف MAOIs مصرف نگردد.
5- در بيماران با سابقه صرع و تشنج و بيمارانی كه خطر بروز تشنج در آنها بالاست ( مواردی مانند ترومای سر يا سندرم قطع دارو و الكل ) احتمال بروز تشنج با ترامادول افزايش می يابد.
6-نالوكسان می تواند در شرايط overdose ترامادول تشنج ايجاد نمايد.

 آگهي


7- واكنشهای آنافيلاكتيك كشنده و ساير واكنشهای ازدياد حساسيت مانند خارش، كهير،‌ برونكواسپاسم و آنژيوادم به طور نادر گزارش شده است. در بيماران با سابقه حساسيت به كدئين و ساير اپيوئيد ها خطر بروز حساسيت افزايش می يابد.
9- سندرم سروتونينی و تحريك يا تضعيف CNS ( كاهش يا افزايش فشار خون ناشی از آن ) متعاقب مصرف همزمان ترامادول و MAOIs و SSRIs مشاهده شده است. ( ترامادول از بازجذب سروتونين و نوراپی نفرين جلوگيری می كند ).
10- از آنجايی كه ترامادول اثرات تضعيف كننده تنفسی الكل، داروهای بی هوشي، خواب آورها و فنوتيازين ها را تقويت می كند،‌ استفاده همزمان ترامادول و اين داروها بايد با احتياط صورت گيرد و يا دوز ترامادول تقليل يابد.


11-سرگيجه ناشی از ترامادول وابسته به دوز می باشد.
12- در موارد نقص عملكرد كليه ( كليرانس كراتينين كمتر از ml/min 30 ) و مشكلات كبدی دوز دارو بايد كاهش يابد.
13- درمان با ترامادول در بيمارانی كه تمايل به سوء مصرف اپيوئيدها يا سابقه اعتياد دارند توصيه نمی شود. زيرا اين دارو می تواند وابستگی به دارو (Drug dependence) ايجاد كند.
14-ايمنی و اثر بخشی مصرف ترامادول در كودكان زير 16 سال ثابت نشده است و مصرف آن در اين گروه سنی توصيه نمی گردد.


15- در سنين بالاتر از 75 سال دوز ترامادول نبايد از mg/day 300 تجاوز كند. زيرا در سالمندان خطر بروز عوارض ناخواسته داروها بيشتر است.
16- در بيماران با افزايش فشار داخل جمجمه با احتياط مصرف شود زيرا ميوز حاصل از ترامادول ممكن است علائم پاتولوژی داخل جمجمه را بپوشاند.
از همكاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف اين دارو با مركز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (شماره تلفن: 6404223 ) تماس حاصل فرمايند.

.

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي