پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

تشديد و توسعه عوارض تزريق ترامادول 100 ميلي گرمي
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1386/01/09
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

سوزش سينه تنگي نفس شديد كاهش فشار خون وحتي مرگ در اثر تزريق در مجموعه گزارشات ديده مي شود.اگر چه ارتباط

 موارد مرگ گزارش شده با مصرف ترمادول به اثبات نرسيده است. اين عوارض در هر دو نوع داروهاي داخلي و خارجي

به يك ميزان  گزارش شده است. توصيه به همكاران

-1  از تجويز شكا تزريقي ترامادول براي درد هاي خفيف تا متوسط( مثل سردرد هاي معمولي  درد هاي عضلاني سرما خوردگي

 و موارد مشابه آن) كه با داروهاي  ضد  خوراكي ( از جمله شكل خوراكي ترمادول) و يا شياف ها  قابل در مان هستند موكدا خودداري شود.

-2 در بيماراني كه اين دارو را مصرف ميكنند احتمال بروز  دپرسيون تنفسي وجود دارد.


-3  ايمني و اثر بخشي مصرف ترامادول در كودكان زير 16 سال ثابت نشده است و مصرف آن در اين گروه سني توصيه نميشود

-4  واكنشهاي آنا فيلاكتيك كشنده و ساير واكنشهاي ازدياد حساسيت مانند  خارش و كهير برونكواسپاسم و آنزيو ادم ممكناست بروز نمايد. در بيماران با سابقه حساسيت به كدئين و ساير اپيوئيد ها مصرف اين دارو توصيه نميشود.

-5 مقدار مصرف ترامادول( در هر روز مصرفي و در طول هفته) بايد به حد اقل ممكن كاش يابد
...

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي