پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

افزايش 24برابري مصرف ترامادول طي چهار سال اخير!
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1388/03/13
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

دبير اجرايي سمينار كنترل سوء مصرف ترامادول، با بيان اين كه آمارو ارقام نشان مي‌دهد كه ميزان مصرف شكل خوراكي ترامادول در فاصله سال‌هاي 82 تا 86، 24 برابر شده است، گفت: ترامادول داروي ضد درد (آنالژزيك) با مكانيسم اثري مشابه مخدرها نظير مورفين و مورفين لايت‌هاست.

 

دكتر مجيد شهرتي، در حاشيه سمينار كنترل سوء مصرف ترامادول در گفت وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه ميزان مصرف داروي بيمارستاني ترامادول تزريقي به نصف كاهش يافته است، ‌اظهار كرد:‌ اين دارو در ترك اعتياد نيز كاربرد دارد اما فرم خوراكي آن در كشور مورد سوء مصرف قرار گرفته است.

 

وي، با اشاره به وجود برنامه‌هايي در وزارت بهداشت براي كاهش مصرف نابه‌جاي برخي اقلام دارويي گفت: محدوديت عرضه اين دسته از داروها در قبال ارايه نسخه از آن جمله است؛ اما متاسفانه داروخانه‌ها همچنان اين دارو را بدون نسخه عرضه مي‌كنند.

 

دبيراجرايي سمينار كنترل سوء مصرف ترامادول، ارايه بدون نسخه دارو را عاملي براي افزايش ميزان مصرف ترامادول در كشور برشمرد و افزود: هم اكنون 20 كارخانه داروسازي توليد ‌كننده ترامادول هستند كه اين از افزايش مصرف اين داروي ضد درد در كشور حكايت دارد.

 

دكتر شهرتي، با بيان اين كه فرآورده‌هاي تزريقي اين دارو با مصارف بيمارستاني براي تسكين دردهاي متوسط تا شديد وارد بازار دارويي شد، افزود: اما متاسفانه در پي آن فرآورده خوراكي ترامادول با اوج مصرف وارد بازار و داروخانه‌هاي شهري شد.


 

وي، با بيان اين كه سوء مصرف ترامادول پس از مدتي به وابستگي آن تبديل مي‌شود، گفت: بسياري از اوقات معتادان براي تكميل درمان و يا دست يافتن به افوريا (حالت سرخوشي) به مصرف اين دارو متوسل مي‌شوند.
....

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي