پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

قانونمند شدن درمان نگهدارنده با ترامادول در ترك اعتياد
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1388/03/13
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

معاون مركز ملي مطالعات اعتياد با توصيه بر قانونمند شدن درمان نگهدارنده ترامادول در ترك اعتياد گفت: بدين ترتيب نيازي به جمع آوري ترامادول از بازار دارويي كشور نيست.

 

دكتر آذرخش مكري در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا با بيان اين كه معتاداني كه بر روي درمان با ترامادول قرار دارند مي‌توانند با مراجعه به كلينيك‌هايي مشابه كلينيك متادون سهميه ترامادول دريافت كنند، اظهار كرد: در دسترس بودن ترمادول براي عموم سبب مي‌شود تا معتادان با عدم مراجعه براي ادامه درمان خودسرانه به مصرف ترامادول ادامه دهند.

 

وي با بيان اينكه هم اكنون درمان ترك اعتياد به روش بوپرنورفين و متادون قانونمند و از طريق سهميه بندي است، گفت: برخي معتادان با قرار گرفتن بر روي درمان نگهدارنده ترامادول بهتر به درمان پاسخ مي‌دهند.

 

معاون مركز ملي مطالعات اعتياد با بيان اينكه در شرايط فعلي آلترناتيوهاي بهتري چون بوپرنورفين براي درمان اعتياد وجود دارد، افزود: اگرچه بوپرنورفين‌ مخدرتر از ترامادول است اما به علت محدوديت در توزيع امكان تهيه از داروخانه و مصرف خودسرانه آن و در نتيجه شكست درمان وجود ندارد.

 

دكتر مكري ادامه داد: اما در خصوص ترامادول به علت در دسترس بودن بعضا پزشك تصميم گيرنده واحد نيست بنابراين با دخالت فرد معتاد در روند درمان پزشك در امر درمان ناكارآمد و ناكام خواهد ماند.


 

وي با اشاره به وجود اصطلاحي در خصوص سوء مصرف ترامادول با عنوان درمان نگهدارنده خود درماني و درمان نگهدارنده خانگي گفت: چنانچه علت افزايش مصرف بي رويه ترامادول در كشور ناشي از اين پديده باشد به خودي خود واقعه بدي به شمار نمي‌رود.

 

معاون مركز ملي اعتياد با رد اين باور كه مصرف كنندگان ترامادول براي ترك سخت تر بر روي درمان متادون قرار مي‌گيرند، در پايان يادآور شد: مصرف كنندگان ترامادول با توصيه پزشك راحت بر درمانهاي جدي تر درمان اعتياد قرار مي‌گيرند و فقط مصرف خود سرانه ترامادول عاملي براي ايجاد وابستگي است.
...

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي