پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

نيازي به حذف ترامادول از بازار دارويي نيست
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1388/03/13
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

دكتر آذرخش مكري با بيان اينكه معتاداني كه روي درمان با ترامادول قرار دارند، مي‌توانند با مراجعه به كلينيك‌هايي مشابه كلينيك متادون، سهميه ترامادول دريافت كنند، اظهار كرد: «در دسترس بودن ترمادول براي عموم موجب مي‌شود تا معتادان با عدم مراجعه براي ادامه درمان، خودسرانه به مصرف ترامادول ادامه دهند. در عين حال، مصرف‌كنندگان ترامادول با توصيه پزشك به راحتي تحت درمان‌هاي جدي تر درمان اعتياد قرار مي‌گيرند و فقط مصرف خود سرانه ترامادول عاملي براي ايجاد وابستگي است.» وي با اشاره به وجود اصطلاحي در خصوص سوءمصرف ترامادول با عنوان درمان نگهدارنده، خوددرماني و درمان نگهدارنده خانگي، افزود: «چنانچه علت افزايش مصرف بي‌رويه ترامادول در كشور ناشي از اين پديده باشد، به خودي خود واقعه بدي به شمار نمي‌رود و جاي نگراني نيست.»..

.....

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي