پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت

تغذيه کودک دچار استفراغ
مولف : ----
منبع : ----
نام ناظر : ----
1387/09/15
ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي

 در صورتي که کودک تهوع دارد به مدت ۴ تا ۶ ساعت دادن غذا را قطع کنيد ،‌ولي هر ۱۰ دقيقه حدود ۲ تا ۳ قاشق غذاخوري مايعات سرد به کودک بدهيد .
- اگر بعد از ۴ تا ۶ ساعت استفراغ کودک متوقف شد حدود ۳۰ ميلي ليتر يا حدود ۶ تا ۸ قاشق غذاخوري شير و يا پوره نسبتاً رقيق به کودک داده شود .
- اگر بعد از دادن پوره يا شير کودک استفراغ نکرد بعد از دو ساعت مجدداً همان مقدار شير يا پوره رقيق به کودک بدهيد و کم کم به مقدار غذاي داده شده اضافه کنيد .
- در صورتي که کودک بعد از هر بار دادن غذا استفراغ کند و نشانه هايي از کم آبي در کودک ديده شود بايد سريعاً به مرکز بهداشتي مراجعه کند .
- اگر استفراغ کودک به دنبال سرفه زياد باشد (‌مثلاً کودک سرماخورده است و به دنبال سرفه شديد استفراغ مي کند )‌به مادر توصيه کنيد کم کم به او در حالت نشسته غذا بدهد و بعد از غذا مدتي به حالت ايستاده و يا نشسته باشد .

 
 

.....

 آگهي

.....

ارسال اين صفحه به دوستان      صفحه چاپي