قارچ کشاله ران:
برآمده - پوسته دار - حاشیه مشخص
ضایعه بصورت قوسی شکل به داخل و پائین ران ها کشیده می شود
گاهی ضایعه ملتهب است و روی ضایعه تاول هائی دیده می شود
معمولا ضایعه از مرکز پاک می شود و از حاشیه پیشرفت می کند
در صورت وجود ضایعات اقماری تعداد آنها کم و نسبتا بزرگ است
ضایعه در مردان ممکن است به پوست بیضه کشیده شود و باعث ایجاد قرمزی و پوسته مختصر در آن می شود


عرق سوز:
بروز وزيكول‌ها (تاول‌هاي‌ پوستي‌ كوچك‌ پر از مايع‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در عرض‌ چند ساعت‌ ظاهر شده‌ و ناپديد گردند) به‌ صورت‌ گروهي‌ يا بثورات‌ قرمز بدون‌ وزيكول‌ در مناطقي‌ از بدن‌ كه‌ زياد عرق‌ مي‌كند.
عرق‌سوز (ميلياريا روبرا)
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=711

کاندیدای کشاله ران( یک نوع مخمر)
در زنان خیلی شایع است. حاشیه مشخص ندارد. خراش های سفید رنگ غالبا بر روی آن دیده می شود. ضایعات اقماری متعدد و کوچک در اطراف آن قابل مشاهده است

نام چند بیماری پوستی که در تشخیص افتراقی قرار دارد
پیتریازیس ورسیکالر- اریتراسما- پسوریازیس - درماتیت تماسی - درماتیت سبوروئیک - بیماری hailey hailey