پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکی ایران سلامت
بخش های عمومی

 آگهي
-->

  صفحه نخست | انجمن هاي بحث و گفتگو | تلكس خبري | مقالات | اطلاعات دارويي

  ارتباط با ما | راهنما | وبلاگ مديريت | درباره مدير سايت

     
 

پايگاه های سلامت

 سلامت قلب و عروق
 روانشناسی و سلامت روان
 فشارخون بالا
 دیابت
 بیماریهای دستگاه گوارش
 التهاب مفصل
 سلامت استخوان
 کمردرد
 چربی بالای خون
 آسم و آلرژی
 سرطان پستان
 بارداری و تنظیم خانواده
 ناتوانی جنسی
 تشنج و صرع
 چاقی لاغری
 تغذیه سالم
 طب ورزشی
 سرطان
 پوست و زیبائی
 اعتیاد-دخانیات-الکل
 حاملگی های ناموفق- ناباروری
 سلامت جنسی
 سلامت زنان
 کودکان- والدین
 سلامت مردان
 درمانگاه
 طب مکمل
 
 آگهي
پايگاه سلامت

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
متي‌ راپون‌
موارد مصرف‌: متي‌ راپون‌ براي‌ تشخيص‌نارسائي‌ غده‌ فوق‌ كليوي‌ ناشي‌ از نقص‌ درمحور هيپوفيز - هيپوتالاموس‌ مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو براي‌ تشخيص‌ ميزان‌ذخيره‌ ACTH هيپوفيز قدامي‌ استفاده‌مي‌شود، اما بدليل‌ غير اختصاصي‌ بودن‌آن‌ فقط در مواردي‌ كه‌ تست‌ مستقيم‌امكان‌پذير نيست‌، مثل‌ افرادي‌ كه‌ تست‌هيپوگليسمي‌ انسوليني‌ در آنها منع‌ شده‌است‌، استفاده‌ مي‌شود. متي‌ راپون‌همچنين‌ به‌ عنوان‌ داروي‌ تشخيصي‌ براي‌تعيين‌ سندرم‌ كوشينگ‌ ناشي‌ از سرطان‌غده‌ فوق‌ كليوي‌، هيپرپلازي‌ غده‌ فوق‌كليوي‌ و بيماري‌ كوشينگ‌ مصرف‌مي‌شود.

 

متي‌ راپون‌ براي‌ درمان‌ كوتاه‌ مدت‌سندروم‌ كوشينگ‌ نيز مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو موجب‌ مهار آنزيم‌ 11بتا ـ هيدروكسيلاز مي‌شود و بدينوسيله‌سنتز گلوكورتيكوستروئيدها (كورتيزون‌ وكورتيزول‌) و همچنين‌ آلدوسترون‌ را مهارمي‌كند. كاهش‌ سطح‌ پلاسمائي‌گلوكوكورتيكوئيدها باعث‌ تحريك‌ هيپوفيزقدامي‌ و ترشح‌ كورتيكوتروپين‌ مي‌شود.كورتيكوتروپين‌ به‌ نوبه‌ خود باعث‌ تحريك‌توليد بيشتر 11 - دزوكسي‌ كورتيكوسترون‌و پيش‌ سازهاي‌ ديگر مي‌شود كه‌ در كبدمتابوليزه‌ و از راه‌ ادرار دفع‌ مي‌شوند كه‌ ازاين‌ طريق‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ هستند. بنابراين‌متي‌راپون‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ سندروم‌كوشينگ‌ به‌ منظور آزمايش‌ مكانيسم‌ خودتنظيمي‌ هيپوتالاموس‌-هيپوفيز استفاده‌مي‌شود. اگرچه‌ آزمايش‌ مهار دگزامتازون‌ممكن‌ است‌ ترجيح‌ داده‌ شود.

 

 

 

فارماكوكينتيك‌: متي‌ راپون‌ به‌ سرعت‌ و به‌خوبي‌ از دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ مي‌گردد.نيمه‌ عمر آن‌ 20-26 دقيقه‌ است‌ و حداكثرغلظت‌ پلاسمائي‌ آن‌ طي‌ يكساعت‌ به‌ دست‌مي‌آيد. متابوليسم‌ اين‌ دارو توسط كبد وكليه‌ انجام‌ مي‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: متي‌ راپون‌ ممكن‌ است‌منجر به‌ بروز نارسائي‌ حاد كليه‌ گردد

 

و بنابراين‌ براي‌ افرادي‌ كه‌ بي‌كفايتي‌فعاليت‌ غده‌ فوق‌ كليوي‌ دارند، نبايدمصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ متابوليسم‌ متي‌راپون‌ ممكن‌است‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ بيماري‌ كبدي‌ به‌تاخيرافتد.

 

2 ـ قبل‌از استفاده‌از اين‌ دارو بايد كليه‌ را ازنظر نارسائي‌ اوليه‌ مورد بررسي‌ قرارداد،زيرا در صورت‌ وجود نارسائي‌اوليه‌، اين‌دارو ممكن‌است‌ باعث‌ايجاد نارسائي‌ حادكليوي‌ گردد.

 

3 ـ زنان‌ باردار يا بيماران‌ مبتلا به‌ كم‌كاري‌تيروئيد ممكن‌است‌به‌ متي‌راپون‌ كمترازحدمعمول‌ پاسخ‌دهند.

 

 

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنشهاي‌ آلرژيك‌، تهوع‌،استفراغ‌، ناراحتي‌ شكمي‌، كاهش‌ فشارخون‌، سردرد، سرگيجه‌ و خواب‌ آلودگي‌از عوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارو مي‌باشند.

 

 

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: فني‌ توئين‌ باعث‌افزايش‌ متابوليسم‌ متي‌راپون‌ و كاهش‌غلظت‌ پلاسمائي‌ آن‌ به‌ سبب‌ القاء آنزيمي‌در كبد مي‌گردد. بيماراني‌ كه‌ استروژن‌ها،پروژسترون‌ها، كورتيكوستروئيدها،فنوتيازين‌ ها، كلرديازپوكسايد،كلرپرومازين‌، آمي‌تريپ‌تيلين‌، متي‌ سرژايديا فنوباربيتال‌ مصرف‌ مي‌كنند، ممكن‌است‌به‌ متي‌راپون‌ كمتراز حد معمول‌ پاسخ‌دهند. داروهاي‌ ضدبارداري‌خوراكي‌ممكن‌است‌ باعث‌ افزايش‌ و يا كاهش‌ اثرمتي‌راپون‌ گردند.

 

 

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ آزمايش‌ متي‌ راپون‌براي‌ بررسي‌ ذخيره‌  ACTHدروني‌ به‌اندازه‌ آزمايش‌ كاهش‌ قند خون‌ ناشي‌ ازانسولين‌ قابل‌ اعتماد نيست‌ و در بيماران‌سالخورده‌ ترجيح‌ داده‌ مي‌شود.

 

2 ـ دارو همراه‌ شير يا غذا مصرف‌ شود.

 

3 ـ در صورت‌ بروز تاري‌ ديد به‌ پزشك‌مراجعه‌ شود.

 

4 ـ قبل‌ و يا طي‌ درمان‌ با متي‌راپون‌ ازمصرف‌ كورتيكوستروئيدها خودداري‌شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌: بعد از اثبات‌ پاسخ‌دهي‌ غده‌فوق‌ كليوي‌، براي‌ بزرگسالان‌ متي‌راپون‌ ازراه‌ خوراكي‌ به‌ مقدار 750mg هر 4 ساعت‌براي‌ شش‌ نوبت‌ استفاده‌ مي‌شود. براي‌كودكان‌ متي‌راپون‌ از راه‌ خوراكي‌ به‌ مقدار15mg/kg (حداقل‌ 250mg) هر 4 ساعت‌براي‌ شش‌ نوبت‌ استفاده‌ مي‌شود. دربيماران‌ با غده‌ هيپوفيز سالم‌، دفع‌ -17هيدروكسيكورتيكوستروئيدها، 2-4 برابرافزايش‌ و دفع‌ 17 - كتواسيدها، 2 برابرافزايش‌ نشان‌ مي‌دهد.

 

متي‌ راپون‌ براي‌ درمان‌ سندروم‌ كوشينگ‌و با مقدار 250mg-6g در شش‌ مقدارمنقسم‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

 

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Scored Tablet: 250mg

 

 

 

 اخبار پزشکي عمومي
   افزودنی های موجود در غذاهای آماده ، ناراحتی معده را به دنبال دارند
   كودكان باهوش‌تر در آينده گياهخوار مي شوند
   مصرف زرشک براي کبد مفيد است
   زياده‌روي در خوردن شكلات ممنوع
   دانه «خار مريم» در پيشگيري از افسردگي پيشگيري موثر است
   نقش پر اهمیت برنج در سلامت قلب و جلوگیری از حمله های قلبی
   عصاره موسير داراي اثرات ضد قارچي است
   هشدار درباره زیتون سیاه
   مصرف سیر کهنه می تواند به کاهش فشار خون بالا کمک کند
   مصرف چاي بعد از 50 سالگي خطر آرتروز در زنان را افزايش مي‌دهد
   خبرهای بيشتر

اعلانات مدير سايت

 
 آگهي

 
 
اعلانات مدير پايگاه سلامت
 
اخبار کوتاه
 
ارسال مقالات
ايران سلامت را صفحه خانگي خود کنيد
ایران سلامت را جز علايق خود بدانيد
تبليغات در سايت
خدمات وب در ايران سلامت

  صفحه نخست | تالار | خبرنامه | مقالات | اطلاعات دارويي | سايت های پزشکي | اخبار | مقاله سردبير

  ارتباط با ما | راهنما | وبلاگ مديريت | درباره مدير سايت | درباره سايت | دعوت به همکاری

  نظرخواهي | نقشه سايت | اطلاعيه ها | اعضاي تحريريه | اسپانسر | کمک مالي | آگهي | ارسال مقالات | Weblog

Copyright 1383-4 iransalamat.com , All rights reserved , Powered By sefid graphic
استفاده از مطالب ، فقط با ذکر کامل منبع سايت مجاز مي باشد.
هرگونه تقليد و برداشت از طرح و قالب اين سايت ممنوع است و پيگرد قانونی دارد
Hosted By Host Iran
 آگهي

Site Meter